Wniosek:

W wyniku błędów popełnionych przez Komisję Wyborczą wnoszę:

o unieważnienie i wyznaczenie nowego terminu wyborów do Izby Poselskiej.

Uzasadnienie:

1. Z różnych przyczyn pięciu członków (rezygnacja, nie spełnienie wymagań według K.W.) DPM zostało skreślonych z list wyborczych. Dlaczego nie zostało to uwzględnione na stronie? Lista wyborcza przedstawiona obywatelom jest nie aktualna i wprowadza ich w błąd.
W ten sposób już w chwili obecnej (15.12 - godz. 18:00) DPM została pozbawiona pięciu głosów - nasz elektorat został wprowadzony w błąd oddając nie ważne głosy.

Nie aktualna lista wyborcza...

15 grudnia 2002 r.

godz. 18:00

2. Wybory rozpoczęły się 14 grudnia. Dlaczego dopiero 15 grudnia Komisja Wyborcza przesyła informacje o nie dopełnieniu wymogów przez dwóch kandydatów tym samym uniemożliwiając im uzupełnienie owych dokumentów?

Szkoda że
Informacje
Komisji Wyborczej nie zostały wysłane po wyborach...

Zatem jako wolny obywatel tego kraju zgodnie z Ustawą Federalną o Izbie Poselskiej (Art. 12 pkt.1), wnoszę skargę "skargę na poprawność przeprowadzenia wyborów".

Nie wiem tylko kto i kiedy rozpatrzy tą skargę.....


Sted baron Asketil
sted@poczta.fm
GG: 68311
ICQ: 57043791


USTAWA FEDERALNA z dnia 14 wrzesnia 2002 o Izbie Poselskiej.


Treść Oświadczenia Komisji Wyborczej z dnia 15 grudnia 2002 r. godz. 4:15