(166kB)
  
  

Witamy!

Na stronach Platformy Obywatelskiej Królestwa Dreamlandu!

W Królestwie Dreamlandu istnieją w tej chwili trzy obozy polityczne: nieformalne stronnictwo markiza Estreichera, Partia Szachów i Pionków oraz Zjednoczeni Demokraci.

Każda z tych grup ma tak mocne, jak i słabe strony.

Stronnictwo Marcusa Estreichera, chociaż wzmocnione doświadczeniem samego markiza, nie jest w stanie ani przejąć władzy, ani wyzbyć się uprzedzeń wobec dawnych kolegów z PSiP.

Partia Szachów i Pionków, sprawująca rządy od kilku kadencji, mimo fachowego i rozsądnego podejścia do wielu dziedzin, zawodzi często na polu polityki informacyjnej i kontaktu z młodymi obywatelami.

Zjednoczonym Demokratom brakuje doświadczenia i kadry, by sprawować władzę na szczeblu federalnym.

W naszym przekonaniu na scenie politycznej Dreamlandu brakuje partii, której głównym zadaniem byłoby promowanie inicjatyw najmłodszych obywateli, rzeczowe informowanie ich o działaniach władz tak samorządowych, jak federalnych; zdolnej do mądrego i rozsądnego WSPÓŁSPRAWOWANIA władzy.

W związku z tym Platforma Obywatelska Królestwa Dreamlandu:

1. Stawia sobie za priorytet otwartość na inicjatywy młodych obywateli.
2. Zobowiązuje się do rzetelnej analizy pomysłów młodych obywateli i promowania rozsądnych projektów.
3. Deklaruje pomoc w kwestii prawnego sformułowania tychże projektów.
4. Będzie udzielać pomocy każdemu obywatelowi szukającemu nadal swojego miejsca w KD.
5. Będzie walczyć o rzetelną politykę informacyjną wszystkich władz samorządowych i federalnych.

Każdego zainteresowanego członkostwem w Partii oraz współpracą z nami proszę o kontakt z Przewodniczącym Platformy.

Z poważaniem,
(-) Cyric baron van den Sune - Buuren
Przewodniczący POKD

  
POKD © 2007