DOREAMDOREAM jest spółką zajmującą się eksploatacją złóż mineralnych oraz prowadzi działalność inwestycyjną. Zapraszamy do współpracy!


Tymczasowo siedzibą firmy jest działka K12 w prowincji Webland.

Obecnie spólka zajmuje się wydobyciem złota na terytorium prowincji Webland. Oferujemy nasze zasoby każdemu, kto zgłosi zainteresowanie tym szlachetnym kruszcem.

Naszą działalność prowadzimy w kooperacji z SRB GOBO

Zarząd spółki DOREAM:

Prezes zarządu - vander3@wp.pl
Vice-prezes - Edward Mueller
Vice-prezes - Von Hyde

STRONA JEST W BUDOWIE!!!