Blacklock | Furlandia | Księstwo Morlandu | Księstwo Solardii | Republika Webland

 

 

Pałac królewski Ludność Informacje Mapka

Instytucje:

 

 Witamy w Domenie królewskiej. To tutaj mieszka król Dreamlandu i to właśnie tutaj znajdują się wszystkie instytucje federalne.

Parlament FKD M. Spraw Wew. M. Spraw Zagr. M. Sprawiedliw. M. Obrony Nar. M. Fin. Gos. i E. M. Kultury Galeria Królew. Biuro Pracy

Centr. Bank D.

Ambasady: Cyberia